Analýza a optimalizace SEO - fabiomazzero.cz
Analýza a optimalizace SEO - fabiomazzero.cz

http://kozene-sedaci-soupravy.fabiomazzero.cz/cs/uvod/

14. 1. 2010Optimalizovali jsme web fabiomazzero.cz pro lepší vyhledatelnost ve vyhledávačích.   Více

Provozní podmínky

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání Internetových stránek logout.cz (dále jen "Logout.cz") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
 2. Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Logout.cz je společnost Logout.cz, s.r.o., Bellušova 1813/25, Praha 5 - Stodůlky, Czech Republic, IČ 270 89 835 (dále jen "Provozovatel") , která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření.
 3. Jakékoliv užití Logout.cz nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Logout.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv Logout.cz a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Logout.cz.
 4. Na Stránkách Logout.cz jsou společností Provozovatel oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez jejich předchozího písemného souhlasu Logout.cz.
 5. Veškerý obsah Logout.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Logout.cz byl získán ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah Logout.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace neboo jiná sdělení uveřejněná na Logout.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Logout.cz.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Logout.cz.
 7. Každý Uživatel užívá Logout.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Logout.cz. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Logout.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Logout.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Logout.cz. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Logout.cz.
 8. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Logout.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Logout.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.
 9. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností Provozovatel za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že při registraci byly vyžadovány osobní údaje, řídí se režim nakládání s nimi platnou právní úpravou.
 10. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Logout.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné od 1. 12. 2008
 11. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

Copyright © 2010, Logout.cz, s.r.o.